Frivillighet og dugnad


Trenere og foreldre

Totalt er det ca 65 trenere i Samfunnsavdelingens barne- og ungdomslag. Trenerne følger klubbens sportsplan og benytter i stor utstrekning treningsmetodikken som er utviklet i klubbens fagmiljø.

Foreldre i klubben er en svært viktig del av klubbens frivillighetsapparat. Også i 2022 har foreldrene til klubbens medlemmer vært avgjørende for driften av lagene. Vi har mange engasjerte trenere og foreldre, noe vi setter stor pris på.