Sport og sportsplan


Flest mulig, lengst mulig, best mulig

HER FINNER MAN FK BODØ/GLIMT SIN SPORTSPLAN FOR BARNE OG UNGDOMSAVDELINGEN (BUA)

FK Bodø/Glimts Barne- og ungdomsavdeling (BUA) har de siste par årene gått bort fra å bruke begrepet «breddefotball». Dette fordi vi opplever det som en feilaktig og noe nedvurderende betegnelse. Vi driver med fotball, og ser det som vår oppgave å ha et godt tilbud til våre spillere.

Totalt har vi hatt ca. 330 spillere i FK Bodø/Glimt BUA i 2020. Antall medlemmer har vært stabilt de siste tre årene. Gledelig er det at vi i 2020 i samarbeid med Junkeren etablerte et nytt jr-lag i BUA. 

2020 ble et svært spesielt år pga korona-situasjonen. Ved hjelp av et meget godt samarbeid med Glimt-akademiet som produserte egentrenings-økter og økter tilpasset korona-reglene kunne vi tilby våre lag og spillere et bra sportslig tilbud forholdene tatt i betraktning gjennom hele året. Trenerne og foreldrene på våre lag stilte i stor grad opp og gjennomførte til dels krevende treninger med mange korona-regler å ta hensyn til.

Sportsplanen, dvs «Håndboka» og «Trenerguidene» for de ulike årsklassene legger gode føringer for et kvalitetsmessig godt sportslig arbeid med lagene og spillerne i BUA.

Arbeidet med spillerutvikling har et langt perspektiv og er viktig for at flest mulig i barne- og ungdomsfotballen skal nå sitt potensiale som fotballspiller. I sesongen 2020 har lagene i BUA i kampene vist at de spiller god fotball med fokus på utvikling og ikke resultat. Trenerne har som kampledere gjennomgående gjort en god jobb i tråd med klubbens filosofi. BUA har og vil fortsatt spille en viktig rolle i spillerutviklingen til klubben, som i 2020 har vært blant de beste i landet.