Dommere


Dommerkontakt i 2022 var Lars Ove Sørmo Hansen. Turneringsansvarlig for dommere i 2022 var Geir Jeremiassen. Første møtet i dommergruppen ble gjennomført 5. desember med bra oppmøte fra unge, nyutdannede dommere. Meget gledelig fortsetter både Lars Ove og Geir i 2023.