Menneske + sport


Å utvikle personen så vel som fotballspilleren har vært en nøkkelstrategi for akademiet. I 2019 var vi i stand til å starte et meget vellykket prosjekt der hver årgang jobbet mot et spesifikt bærekraftsmål. Aktivitetene innebar alt fra besøk på eldrehjem, til gjenbruksmarked.

Dessverre ble dette prosjektet satt på vent i 2020 på grunn av korona. I 2020 valgte vi dermed å støtte TV-aksjonen prosjektet ved at alle lagene spilte en rekke TV-sendte kamper i oktober for å samle inn penger til WWF. I 2021 ønsker akademiet å rette fokus på bærekraftsmål #11 – bærekraftige byer og samfunn og #14 – livet i havet.

Bilde før kampene som ble spilt i forbinnelse med TV-aksjonen