Old Boys


Laget har i 2022 gjennomført ukentlige treninger med 8-16 spillere. I tillegg har spillere fra laget bidratt med dugnadsarbeid på klubbens to årlige barne- og ungdomsturneringer. Laget overførte ca 30 000 kr til klubbens arbeid med barne- og ungdomsfotball. Ambisjon for 2023 er å delta i turneringsspill. Leder for Old Boys laget er Roger Andreassen.