Årsmøte 2022


Årsmøtet avholdes den 6. mars 2022 klokken 18:00 på Aspmyra stadion i Sportsbaren 3. etasje.
Møtet blir et såkalt hybridmøte der det også vil være mulighet for å delta og bruke stemmeretten sin digitalt. Vi kommer tilbake med mer informasjon på et tidspunkt nærmere møtet. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på glimt.no og i administrasjonen på Aspmyra.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Sakspapirer til årsmøtet finnes i linken under: