Sak 10 – Valg


Til Årsmøtet i FK Bodø/Glimt
Valg av styre og kontrollkomite for 2023/2024
Valgkomiteen i FK Bodø/Glimt har bestått av:

Tord Kolstad (leder), Ivar Forn og Brita Bjørnbakk

Valgkomitéens innstilling til styre

Leder:Inge Henning AndersenIkke på valg
Nestleder:Tom Cato Karlsen2 år
Styremedlemmer:Merethe Nordheim2 år
Tor Arne AgaIkke på valg
Stine M. HanssenIkke på valg
Stephan Skjelvan2 år
Varamedlem:Ola Haldorsen, vara1 år

Valgkomitéens innstilling til kontrollkomité

Leder:Paul Martin Strand
Medlemmer:Kristin Fagerheim Hammervik
Tarjei Eck Hansen

Styrets innstilling til valgkomité 2022

Leder:Tord Kolstad
Medlemmer:Brita Bjørnbakk
Ivar Forn
Varamedlem:Geir Bjarne Hansen