Sak 11 – Valg av revisor


Styrets innstilling til revisor

Styrets innstilling til revisor i 2023/24 er EY, Bodø.