Sak 2 – Velge dirigent(er) og protokollførere (2 medlemmer)