Sak 7 – Fastsettelse av medlemskontingent


Forslag til vedtak:

Medlemskontingenten forblir uendret

Medlemskontingenten for 2022 var kr 200,- inkl. adm. gebyr.