Sak 9 – Organisasjonsplan


FK Bodø/Glimt er i dag (6. mars 2023) organisert på følgende måte:

Fra og med 1. januar 2024 vil organisasjonsplanen se slik ut: