Miljøansvar


Alle Glimts lag, det være seg A-laget, i akademiet eller i samfunnsavdelingen, må ofte ut og reise i sammenheng med kamper. På grunn av lange distanser er ofte fly det beste alternativet for det sportslige produktet. For administrasjonens del, gikk reise for møtevirksomhet ved bruk av fly betydelig ned under perioden med covid-19, og i 2022 vurderte klubben sterkt digitale løsninger før flyreiser for møter, foredrag og erfaringsutvekslinger. Oftest ble digitale løsninger som Teams valgt for å spare miljø, tid og penger.

I slutten av 2022 inngikk klubben et samarbeid med Syklistenes Landsforening for å utrede muligheten for å gjøre det lettere for ansatte i FK Bodø/Glimt å sykle til og fra jobb, og i møter med lokale partnere. Dette arbeidet pågår enda.

Angående bilbruk oppfordrer klubben alltid til samkjøring, og har kun en bil i sin bilflåte – det er en elektrisk varebil.

Når det er mulig og hensiktsmessig for lagene, er tog selvsagt et supert alternativ. Dette erfarte gatelaget Glimtvis da de tok toget til Trondheim for å spille treningskamp mot Rosenborgs gatelag i november.

Avfallsreduksjon var i fokus for klubben i 2022, hvor vi fikk på plass bedre løsninger for både akkreditering sammen med Bodø Energi, og gjenbruksnett som materialforvalter kan bruke på bortekamper til å pakke spillernes tøy. Sistnevnte var i samarbeid med Retura Iris, og ideen kom fra materialforvalter i klubben selv.

Kildesortering

Kildesortering er fortsatt et fokusområde fra klubben, og en oversikt over våre fraksjoner og sorteringsgrad per hentested på Aspmyra vises under:

Sorteringsgrad på 73 % er opp fra 59 % i 2021 ved samme hentested. Den positive økningen kan ha sammenheng med god sortering i kiosker, nøyaktighet i kildesortering fra Insider Facility Solutions som leverer renholdstjenester til FK Bodø/Glimt og et forbedret fokus på kildesortering i administrasjonen.

Sorteringsgraden ved SNN-tribunen er betydelig lavere enn i 2021, hvor tilsvarende tall var 56%. Rapporten i 2021 inneholdt kategorien trevirke, og hadde mindre emballert matavfall. Det er dog en betydelig økning i blandet avfall til sorteringshall i 2022, som er utslagsgivende.

Også sorteringsgraden for levering på mottak har gått ned i 2022, fra 61% til 51%. Dette vitner igjen om at klubben har en stor jobb å gjøre for å forbedre egen sortering. Igjen er det mengde blandet avfall til sorteringshall som har gått opp betydelig, og selv om mer avfall i de ulike kategoriene er levert inn til mottak i år, blir ikke dette utslagsgivende på sorteringsgraden i positiv forstand.

I tillegg til utdragene fra sorteringsrapporten ovenfor, igangsatt også klubben et ombyggingsprosjekt i bowlingen i 2022. Dette prosjektet har en egen avfallsrapport.

Forbruk av utstyr

Klubben har også i 2022 aktivt arbeidet med bevisstgjøring av bruk av tøy. Et utvalg av årets handlinger følger:

  • Videreføring av bruk av 100% resirkulert materiale i spillerdrakter til alle lag bestilt i 2021 eller 2022. I 2022 var også A-lagsspillernes reisetøy produsert med resirkulerte materialer.
  • Deltakelse på Gjenbruksuka i september, hvor vi utvidet fjorårets gjenbruksmarked til å vare i hele den relevante uken i september. Utvalget på markedet ble også utvidet fra å kun være Glimt-tøy fra spillere, til å være alt sportstøy fra alle ansatte og spillere i FK Bodø/Glimt.
  • Videreføring av gjenbruk av spillerdrakter, treningstøy mv. i hele klubben der ikke nytt tøy er nødvendig.
  • Ved slutten av året i 2022 satt klubben i gang med et nytt spennende arbeid, som fokuserer på å bruke gammelt Glimt-tøy på nytt. Mer informasjon om dette kommer i løpet av 2023.

Reduksjon av miljøavtrykk

Klubben videreførte arbeidet startet i 2021 med å ikke kjøpe inn engangsartikler i plast, legge overskuddsmat fra kampdager ut på appen TooGoodToGo, ikke dele ut «give-aways» uten en viss bruksverdi, og å følge innkjøpsrutiner etablert i HMS-håndboken.