Avfall og sortering


I april 2019 ble Iris Salten klubbens første bærekraftambassadør. Med seg hadde de visjonen om at Aspmyra skulle bli «verdens første stadion uten restavfall», og at samarbeidet skulle bidra til bevissthet rundt avfallssortering både i husholdninger og næringsliv. 2019 ble brukt til å få på plass mange av de praktiske løsningene, både i administrasjon, i Aspmyra sportsbar, og i garderobene. I løpet av 2020 fikk alle områder pene nye avfallsstasjoner og klubben jobbet aktivt for at disse skulle brukes rett. Målet her var å øke sorteringsgraden, slik at klubben leverte minst mulig restavfall og bidro med mest mulig resirkulerbart materiale.

2020 var året der vi skulle realisere visjonen om null restavfall på publikumsarrangementene. Antall fraksjoner/sorteringsvalg ble redusert til kun å gjelde matavfall og plastavfall. Det var kun i administrasjonen vi hadde papp- og papiravfall, grunnet at Glimtbutikken driftes av administrasjonen. I tillegg hadde man egne innsamlingspunkter for tomme flasker. De nye stasjonene ble godt merket. Speaker fikk instrukser om å anmode publikum til sortering. Utvalget av varer i kioskene ble evaluert og justert. For eksempel måtte Freias melkerull pent takke for seg, da papiret ikke lot seg sortere som annet enn restavfall. Vi kjenner alle historien om 2020; med svært få tilskuere på stadion fikk vi ikke testet løsningene våre i full skala. De få som fikk være på stadion bidro imidlertid med sortering.

2020 var også året der stadion ble vesentlig oppgradert med tanke på Europacup-spill. Dette slo kraftig ut på avfallsstatistikken.

I tabellen under ser man en markant økning av innlevert avfall fra 2019 til 2020. Tallene fra 2019 er imidlertid kun fra 3 kvartal.

Klubben har en tredobling av innlevert plastemballasje, noe som kan tyde på at man er blitt langt flinkere på å sortere dette. Også mengden sortert matavfall er økt, og vi knytter dette til to faktorer; 1. økt fokus på kildesortering. 2. koronarestriksjoner som gjorde at klubben måtte benytte engangsservise. Dette ble som regel kjøpt som bionedbrytbart og derfor sortert som matavfall.

Oppgraderingen av Aspmyra for Europacupspill har generert en kraftig økning i innlevert blandet avfall, samt trevirke. Deponi av gammelt banedekke utgjør også en stor post.

Vi regner dugnadsprosjektene som hovedgrunnen til at vi har økt graden av restavfall fra 37% i 2019 til 41% i 2020.

Runar Berg monterte kildesorteringsskilt i 2020 som en del av den ambisiøse målsetnignen om null restavfall på Aspmyra. Foto: Retura Iris