Avfalsstatistikk


Avfallsstatistikk for 2020:

AvfallstypeGjenvinningQ1
(Kg)
Q2
(Kg)
Q3
(Kg)
Q4
(Kg)
Tot
(Kg)
Blandet avfall til
sorteringshall
**En. gj3 3904 7602 066580         11 796
MatavfallKompostering/
Mtr. Gj
1 210518734778           3 240
Blandet papir*Mtr. gj2 1001 6501 950650           7 350
Plastemballasje*Mtr. gj13010370130               640
Elektronikk,
hvitevarer og
kabel
*Mtr. gj 80                 80
Glass og
metallemballasje
*Mtr. gj13065195325               715
Trevirke**En. gj4602 460260560           3 740
Komplekst jern
og aluminium
*Mtr. gj 330 480               810
HageavfallKompostering/
Mtr. Gj
 60 60 
BanedekkeDeponi  9 520 9 520
Småbatteri
usortert
*Mtr. gj                      –  
Spraybokser*Mtr. gj                      –  
Totalsum 7 4209 79315 2355 50337 951
*Tallene og statistikken er hentet fra Retura Iris

*Mtr. gj = Materialgjenvinning

**En. gj = Energigjenvinning 

Notat: I Q2 og Q3 ble Aspmyra klargjort til UEFA Europa League. Som en del av kravene fra UEFA ble blant annet løpebanen foran SNN tribunen fjernet og sendt til deponi, restavfall og sortering. Dette, samt andre nødvendige utbedringer utgjør en betydlig oppgang i avfallsstatistikken.

Kategori2019
(Kg)
2020
(Kg)
Energigjenvinning restavfall625411796
Energigjenvinning av
trevirke i Keiseren
2403740
Materialgjenvinning av
sortert avfall
1037312895
Banedekke levert til deponi9520
Totalt leverte mengder16 86737 951
Hvor stor andel er blitt
sortert ut?
63 %44 %
Hvor stor andel utgjør
restavfallet?
37 %31 %
Hvor stor andel utgjør
banedekket?
 25 %
Hvordan ser fordelingen
ut hvis banedekket
ikke er med?
Sorteringsgrad 2020
Sortert avfall 59 %
Restavfall 41 %
Restavfallet stammer fra20192020
Levert på miljøtorg03780
 —— 
Administrasjon og Diadora18606200
Sparebank1-tribuna43941815
Summer restavfall625411795
*Tallene og statistikken er hentet fra Retura Iris