Reisevirksomhet


Både A-lag, B-lag og aldersbestemte lag er mye på reisefot. Det er ikke mulig å unngå verken flyreiser, bussturer eller bilkjøring uten at det går på bekostning av vår kjernevirksomhet.

For å få optimale kampforhold har klubben chartret egne Widerøe fly, en beslutning som vi står støtt i, til tross for at dette øker vårt miljøavtrykk. Under covid-19 var dette noe klubben måtte gjøre grunnet smittevern. I et normalt år ville vi forsøkt å fylle flyene med reisende som likevel skal samme vei og vi heier selvsagt tungt på Widerøes satsing på elektrifisering av kortbanerutene.

Klubben har dog forbedringspotensial i vår hverdagsaktivitet. Derfor har vi og partner Toyota Nordvik sørget for at klubbens nyeste bil selvsagt går på elektrisitet. Grunnet begrensede lademuligheter er denne ikke blitt tatt i bruk under 2020-sesongen.

Vi planlegger  bl.a å inspirere til mer samkjøring og sykling til kamp og trening. Dette er noe vi oppfordrer til, blant annet gjennom alle partneravtaler, der vi pålegger partnere å gi et ‘Action Now løfte’.