Glimtvis


I slutten av 2020 startet FK Bodø/Glimt jobben med Bodø kommune og Kirkens Bymisjon for å flytte driften av gatelaget «Glimtvis» fra Kirkens Bymisjon og over til FK Bodø/Glimt. Glimtvis har med svært gode resultater vært driftet av Kirkens Bymisjon siden 2015, og er sammen med andre gatelag beviselig et av de aller beste ettervern som finnes for personer med utfordringer innen rus og psykisk helse. Grunnet økonomi har Kirkens Bymisjon ikke mulighet til å videreføre dette svært viktige aktivitetstilbudet, en nedleggelse av dette tilbudet vil være svært alvorlig for en sårbar gruppe mennesker.


En forpliktende samarbeidsavtale mellom FK Bodø/Glimt og Bodø kommune er under utarbeiding, de involverte parter er positive og vi ser fram til å få et nytt og viktig fotballtilbud i Glimt. Ikke minst ser vi fram til å få mange nye ressurspersoner inn i klubben, spillerne på Glimtvis.