Våre nettverk


En fotballklubbs bedriftsnettverk er ofte en arena for å komme tettere på klubben. Som tillegg, legger Bodø/Glimt også bærekraft i hvert møte i klubbens bedriftsnettverk VINN (Vi Inspirerer Nord-Norge). Vi inviterer eksterne og egne talere for å inspirere våre partnere til gode, samfunnsledende driftsavgjørelser. Etter covid-19-utbruddet fortsatt møtevirksomheten digitalt, og treffene ble kun avholdt fysisk når det var forsvarlig å gjøre så.

I desember 2020 startet vi også det første av flere planlagte bærekraftsnettverk, ved navn #actionnow14, med fokus på bærekraftsmål 14: Livet i havet. Nettverket samler aktører i hele verdikjeden til sjømatnæringa, og har som mål å etablere en arena for kunnskapsdeling, læring, kommersielle muligheter, utvikling og kommunikasjon.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen var tilstede da #actionnow14 nettverket ble lansert i Desember