NordlandsGlimt


Nordlandsglimt AS (NG) har økonomisk interesse i alle overgangssaker som er knyttet til klubbens A-lag. Rettighetene knyttet til spillerne ligger imidlertid i FK Bodø/Glimt, og det er derfor klubben som har endelig beslutningsmyndighet i alle overgangssaker. Selskapet er å forstå som et verktøy i forbindelse med klubbens spillerlogistikk, og samarbeidet i 2022 har som tidligere år vært meget godt. Nordlandsglimt AS vurderes å være en viktig samarbeidspartner for klubben også de kommende årene.

I formålet med avtalen mellom NG og BG heter det at «NG i samarbeid med BG skal bidra til videreutvikling av BG’s sportslige nivå med intensjon om å bevare BG som en toppklubb i norsk fotball.»

Nåværende avtale (fra 2016) ble utarbeidet etter vedtak i FIFA i desember 2014, og gir en god plattform for samarbeidet. Avtalen er da også godkjent av NFF.

I 2018 ble klubben enige med NordlandsGlimt AS om å justere fordelingsnøkkelen ved salg av spillere, slik at en større andel av denne tilfaller klubb. Denne fordelingsnøkkelen er per i dag 60(NG)/40(BG), men vurderes nå ytterligere justert og styrket i forhold til klubb. Klubben har som en overordnet strategi at man over tid må selge spillere for mer enn man kjøper, og at det i logistikken handler om å styrke A-laget som produkt.   

I dialogen med revisor i 2022 er det kommet frem at fordeling av overskudd i NG skulle vært praktisert annerledes. Frem til 2022 har man lagt til grunn at inntektene ved spillersalg er fordelt 60/40 mellom klubb og NG, og da uten å ta hensyn til tidligere kostnad ved kjøp. Det korrekte ville være at fordelingsmekanismen kommer til anvendelse på netto overskudd etter at kostnadene fra tidligere kjøp er trukket fra. I samråd med revisor har derfor styrene i BG og NG lagt til grunn at ny praksis gjøres gjeldende fra 1. januar 2022.

Styret i selskapet består av styreleder Arne Juell og styremedlemmene Ove Andreassen, Benn Eidissen og Tord Kolstad.

For å holde en armlengdes avstand mellom klubb og selskapet er ikke klubben representert i styret. Daglig leder i FK Bodø/Glimt har møteplikt i styret. I tillegg har styreleder, sportslig administrativ leder og hovedtrener har deltatt i styremøtene på forespørsel og ved behov.