Bodø Storstue

Gjennom 2022 har FK Bodø/Glimt utforsket mulighetene for å etablere Bodø Storstue på Thalleveiåkeren, og fremmet forslag til detaljregulering på nevnte tomt høsten 2022. Ambisjonene for klubbens arenaplaner er som de ble fremlagt ved det ekstraordinære årsmøtet 22. februar 2022: «å skape en samlende Storstue tilrettelagt for FK Bodø/Glimt i nasjonale og internasjonale turneringer, og med høye ambisjoner for sosial, miljømessig og økonomisk bærekraft.»

Høringsfristen for innspill til forslaget til detaljregulering gikk ut i slutten av november 2022, og klubben arbeider nå med konkretisering av planene for Bodø Storstue i forbindelse med de innkomne merknadene, samt de to innsigelsene som kom fra Statens Vegvesen.

Bodø Storstue er et skalerbart prosjekt. Klubben ønsker å bygge det samfunnet og næringslivet rundt oss ser muligheter for, og som imøtekommer det behovet klubben har for fremtiden.