Enkeltsaker


Oppstart av jentefotball

I oktober 2017 vedtok styret at klubben skulle vurdere oppstart av jentefotball, og i oktober 2020 ble den første treningen for jenter født 2015 gjennomført. Det er svært gledelig at klubben nå har startet opp med aktivitet for begge kjønn i barnefotballen. Dette arbeidet vil videreføres i de nærmeste årene, og styret har da også gjennom året fattet et positivt vedtak også i forhold til eventuelt å starte damelag. Dette arbeide vil foregå i nær dialog med NFF Nordland og de andre klubbene i byen, da klubben ønsker å være en pådriver for at også jenter og damer skal kunne ha gode rammebetingelser for utvikling av sitt potensiale.

Covid-19 og 2020

Omtrent samtidig med fjorårets årsmøte slo Corona-pandemien innover Norge. På det tidspunktet visste vi lite om hvordan denne situasjonen ville påvirke klubbens virksomhet i året som har gått. Det har vært svært krevende, og klubben ble etter hvert den eneste klubben i Norge som ikke gikk til permitteringer av sine ansatte. Sett i ettertid var dette en svært klok beslutning, som ikke bare gav oss muligheten til å forberede oss på en ‘best’ mulig måte sportslig, men dette gav også et svært godt signal til alle ansatte i klubben. Det er ikke tvil om at dette styrket samholdet internt, og at dette gav oss mulighet til å styrke og bygge klubben i en tid hvor nesten alt annet stod stille.