Marked og partnerskap


Vi ønsker å rette en stor takk til partnerne våre, både de som kom til gjennom 2021 og de som har vært med oss i alle år! 2021 ble et godt år for markeds- og salgsavdelingen, selv om pandemien skapte sine utfordringer også for oss. Utfordringer i form av fysiske arrangementer som måtte flyttes digitalt, stengt og til dels redusert kapasitet i Sportsbaren og noe redusert bruk av sesongkort for partnere med sesongkort i avtale første halvdel av sesongen. Pandemien har også påvirket våre partnere, som igjen har påvirket klubbens mulighet til å fornye enkelte avtaler, styrke eksisterende avtalers økonomiske rammer og skape nysalg. 

Dette til tross, ble 2021 et rekordår for våre markedsinntekter. Noe som på mange måter bare skulle mangle når man ser hvordan produktet vi først og fremst selger, A-laget – har prestert. Både her hjemme, men også ute i Europa. 

Ved siden av å selge, reforhandle og drive markedsaktiviteter i Glimt, er avdelingen også svært sterkt knyttet opp mot klubbens bærekraftsprogram Action Now. For måten vi som klubb har jobbet med å innovere våre partnerskap på gjennom Action Now, vant vi og våre 8 bærekraftsambassadører den nasjonale prisen av Sponsor- og Eventforeningen for Årets Sponsorat i 2021, for året 2020. Vi er gjennom Action Now også nominert til tilsvarende pris på europeisk nivå av European Sponsorship Association. Høythengende priser som vi er svært stolte av å konkurrere om. 

Action Now, som innebærer både intern jobbing for å bli bedre opp mot målene FN har satt for verdenssamfunnet, men også ekstern jobbing for å få partnerne og privatpersoner med oss på å tenke bærekraft, har utvilsomt økt vår relevans og satt oss i en posisjon. En posisjon som gir oss økte markedsinntekter samtidig som vi gjør gode ting for folk og miljøet rundt oss. I vårt #actionnow14-nettverk hadde vi i 2021 to fysiske treff i forbindelse med kampdag, og tre digitale møter med de 18 partnerne i nettverket. Nettverket består av aktører fra hele verdikjeden til sjømatnæringen som jobber sammen med og mot å bli mer bærekraftige, hvor 14-tallet speiler på bærekraftsmål 14 – Livet i havet. I vårt VINN-nettverk, som er vårt partnernettverk, har vi også et nytt bærekraftsmål som overordnet tema hvert treff. Deltakerne i nettverket får alltid en oppdatering fra A-laget og den sportslige utviklingen, og det legges opp til nettverksbyggende aktiviteter – men hver samling får også deltakerne en eller flere presentasjoner inspirerer dem til bærekraftig utvikling. Også alle kamppartnerskapene våre bygges opp på FNs bærekaftsmål, og vi utfordrer både A-lagsspillere og akademiet vårt i å være gode forbilder og gjøre gode handlinger opp mot ett eller flere av de 17 bærekraftsmålene. 

Vi opplevde også i 2021 at stadig flere partnere ønsker å vise frem produkter, tjenester de tilbyr eller sin logo på våre flater. Det være seg de digitale flatene gjennom bannerannonser på glimt.no eller podcastreklame, men også på LED, storskjerm og gjennom fysiske skilt. 

Mot slutten av 2021 gjennomførte vi reforhandling av en rekke avtaler, og erfaringen er at partnerne våre ønsker å være med oss videre – og i stor grad øke avtaleverdien i takt med økt markedsverdi og relevans i klubben. Vi ser frem mot et nytt godt år med gode partnere i 2022!