Action Now


Action Now-programmet er et samlet, strategisk klubbprogram, og som omfavner klubbens samlede virksomhet. Gjennom programmet er klubben en møteplass og kommunikasjons-plattform for bærekraftige løsninger. I så måte omfatter programmet hele klubbens virksomhet: Alt fra hjemmekamper som felles møteplass for befolkningen, aktiviteten i stjernelaget, deling av fotballkompetanse i regionen vår, nettverkstreffene i markeds-avdelingen og kildesortering på Aspmyra er bare noen eksempler – dette er Action Now.

Action Now-programmet har bidratt til høyere økonomiske resultater i markedsavdelingen – både direkte (bærekraftambassadører) og indirekte (støtte til måten vi jobber på). Vi har også sett at programmet har truffet enda flere klubber og arrangører i Norge og verden. Erfaringsutveksling lokalt, nasjonalt og internasjonalt har vært en viktig del av programmet.

Over tid har vi vært flinkere på handlinger enn å fortelle om dem. I 2023 er vår ambisjon å rapportere på bærekraft i større grad, og å være enda klarere på kommunikasjon og historiefortelling, for å vise den kraften og det ansvaret som ligger i fotballen. Denne kraften kan vi bruke til inspirasjon og for å skape oppmerksomhet rundt enda flere bærekraft-sinitiativ fra samfunns- og næringslivet rundt oss – i tillegg til våre egne.