Sport


I byggingen av klubb har Styret sett det som viktig å styrke bemanningen og tilføre nødvendig kompetanse i sentrale deler av klubben. Dette blant annet, for å kunne arbeide mer målrettet og systematisk med spillerlogistikk, samt å optimalisere arbeidet med å ta ut det individuelle potensiale i spillergruppene (både i A-laget og i akademiet) og sikre nødvendig kvalitet i sportslige arbeidsprosesser. 

Klubbens styre og administrasjon har gjennom 2022 vært opptatt av å ha og bygge en underliggende forsvarlig og bærekraftig drift, men samtidig gi kraft og retning til en nødvendig videreutvikling av klubben. Dette for å gi klubben best mulig forutsetninger for ytterligere sportslig fremgang i årene fremover.

For nærmere om sport viser styret til rapporter fra de respektive avdelinger.

Siden årsmøtet i 2022 har følgende A-lagsspillere skiftet klubb: Nikita Haikin, Ola Solbakken, Marius Høibråten, Elias Kristoffer Hagen, Japhet Sery Larsen, Victor Boniface, Joshua Smits, Alfons Sampsted, Anders Konradsen og Joel Mwuka (solgt, men tilbake på lån). Vi takker dem for deres innsats og tid i klubben, og ønsker dem lykke til videre.

Styret vil videre takke Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, Aasmund Bjørkan, Jonas Kolstad, Ørjan Nygård, Robert Hauge, Michael Brown, spillere og øvrige støtteapparat for den svært gode innsatsen i 2022.

Styret er også glad for å se at det gode arbeidet som har vært gjort over flere år også gir seg utslag i antall spillere som representerer Norge og andre land på ulike landslag:

  • A-landslag:                 Patrick Berg, Marius Lode, Brede Moe, Ola Solbakken og Hugo                                         Vetlesen
  • Russland A:                 Nikita Haikin
  • Island A:                     Alfons Sampsted
  • U21:                            Elias Hagen, Joel Mwuka og Hugo Vetlesen
  • Danmark U21:             Albert Grønbæk og Japhet Sery Larsen
  • Slovenia U21:             Nino Zugelj
  • U20:                            Lasse Nordås og Joel Mwuka
  • Tsjekkia U18 og U19: Lucas Kubr


Følgende spillere fra Bodø/Glimt-akademiet representerte Norge eller andre nasjoner på aldersbestemte landslag:

  • G16 Norge:                 Isak Hammadou (turnering i Romania 2-10. Mai 2022)
  • G16 Island:                 Sturla Sagatun Kristjansson (to landslagssamlinger)

Cassander Krane Dreyer (G16), Isak Hammadou (G16), Mathias Blix Olsen (G15), Kristian Birkelund (G15), Mathias Høgseth (G14), Jonas Dahlberg Strand (G14) og Hindrin Chooly (G14) deltok på Equinor talentleir 25. – 29. juni i Porsgrunn. 


I årsberetningen er det viktig for styret å få uttrykke tilfredshet med det arbeid som gjøres i Glimt-akademiet.

Styret ønsker også å få fremheve det gode arbeidet som gjøres i samfunnsavdelingen. Det har i løpet av 2022 blitt lagt ned mye godt arbeid for å sikre og bidra til at FK Bodø/Glimt er et godt sted å være for våre medlemmer, trenere og frivillige.

Det er etter styrets vurdering et godt arbeidsmiljø i klubben. Styret vet at det legges ned en svært stor arbeidsinnsats blant klubbens ansatte. Styret har som tidligere år også i 2022 vært noe bekymret for arbeidsbelastningen.

Klubben har startet arbeidet med aktsomhetsvurderingen og planlegger å legge ut en rapport i samsvar med loven innen fristen 30.06.2023.

Klubben har i løpet av 2022 utviklet organisasjonen, gjort noen justeringer i administrasjonen og etablert en tydeligere ledelsesstruktur.

Kjønnsbalansen i administrasjonen er fordelingen 5,5 damer og 10,5 årsverk menn. Det er like forutsetninger for å arbeide i klubben uansett kjønn eller funksjonsevne. Det er gjennom de siste årene etablert en bedre kjønnsmessig balanse i administrasjonen. Klubben har som mål å ha på plass a-lag kvinner fra sesongen 2024 ved overtakelse av lisens fra IK Grand, man vil dermed være representert med seniorlag også på kvinnesiden (egen sak på årsmøte).

Klubben har gjennom sitt medisinske apparat en kontinuerlig dialog for å redusere sykefravær, ulykker og skader. Det arbeides daglig med skadeforebyggende tiltak, men løpet av året har vi hatt noen langtidsskader. Det er styrets klare oppfatning at det jobbes meget godt i klubbens medisinske-/fysiske apparat.

Utover problematikken knyttet skader og i forhold til yrket som fotballspiller oppleves det totale sykefraværet i klubben som normalt. I 2022 har vi hatt et sykefravær på 609 dager, hvorav 488 dager for langtidsskader. Styret vil ellers opplyse at virksomheten ikke gir noen skader på det ytre miljø.