Statueprosjektet – Harald «Dutte» Berg – Førr Evig

Arbeidet nærmer seg nå en avslutning og det er en glede å melde til Årsmøtet at det planlegges avduking høsten 2023. Statuen er laget av kunstneren Errol Fyrileiv.

For å realisere prosjektet har flere aktører bidratt, både til skapelsen av statuen, men også til å sikre en stabil drift av Glimt-akademiet de siste årene. 

Styret ønsker i den forbindelse å takke: Eidissen Consult, Nordlandsglimt, Salten Aqua, Sparebank1 Nord-Norge, LNS, Rana Gruber, Gunvald Johansen og Bodø Kommune. 

Styret ønsker videre å rette en spesiell takk til initiativtaker Benn Eidissen.