Miljøansvar


Gjennom Action Now har vi knyttet tette bånd til FNs bærekraftsmål, og tar inspirasjon fra dem i måten vi arbeider på. Vi ønsker å ta grep rundt alle tre akser i bærekraft: miljømessig, sosial og økonomisk.

Det er viktig for oss å være troverdige i måten vi jobber på. Vi vil vise at vi ikke er perfekte, men at vi arbeider for å bli bedre. Derfor deler vi vår metodikk, fremgang, utfordringer, samt våre tall på for eksempel avfalls- og sorteringsstatistikk. Vi har en ambisjon om å utvikle oss for hvert år som går. Å rapportere på disse utvalgte punktene (forbruk av utstyr, avfallsrapport, reisevirksomhet, granulat og reduksjon av miljøavtrykk) hjelper oss med dette.