Avfallsrapport fra IRIS Salten v/Retura IRIS


Ambisjonen fra 2020 var å øke sorteringsgraden på Aspmyra i administrasjons- og publikumslokaler i 2021 for å bidra med minst mulig restavfall og levere inn mest mulig resirkulerbart materiale. Endringene satt til verks i 2020, som for eksempel å fjerne Melkerullen siden papiret rundt sjokoladen kun kan sorteres i restavfall og legge til rette for helhetlige sorteringsmuligheter uten restavfall i publikumsområdene våre, fikk i 2021 testet seg i storskala i større kamper i Eliteserien og Conference League.