Avfallsstatistikk


Alle tall under er hentet ut fra Retura IRIS.

LokasjonMengde i perioden (kg)
Bodø/Glimt – Administrasjon 
Blandet avfall til sorteringshall7900
Blandet papir7950
Glass og metallemballasje260
Matavfall uemballert2671
Plastemballasje400
Total mengde19181
Sorteringsgrad59%
Levering på mottak Mengde i perioden (kg)
Aluminium gammel vals (Al)80
Blandet avfall til sorteringshall1160
Blandet papir40
Bølgepapp760
Komplekst jern420
Plastfolie40
Trevirke440
Total mengde2940
Sorteringsgrad61%
Sparebank 1-tribune Hålogalandsgata Mengde i perioden (kg)
Blandet avfall til sorteringshall8973
Blandet papir5280
Bølgepapp760
Komplekst jern920
Matavfall emballert2376
Trevirke2210
Total mengde20519
Sorteringsgrad56%

I administrasjon var det registrert omtrent samme mengde restavfall som i fjor (8060 kg i 2020), men mengden med matavfall, blandet papir, plastemballasje og glass har gått ned. Derfor blir sorteringsgraden lavere enn i 2021 (59%) kontra 2020 (67%). Vi har mange nye ansatte i kontorlokalene våre, og vil ha fokus på å innføre gode interne rutiner også ved økning i antall ansatte for å forbedre sorteringsgraden. 

På Hålogalandssiden var det vesentlig mer avfall i 2021 enn i 2020. Dette ses i sammenheng med gjenåpning i løpet av sesongen 2021. Her bedret sorteringsgraden seg fra 18% i 2020 til 56% i 2021. Vi takker publikum for at de er med oss på denne reisen, og gjør sitt ytterste for å sortere avfallet sitt på Aspmyra. Vi vil også takke IRIS Salten og Retura Iris for gode råd til sorteringstips og gjennomføring. Neste år har vi selvsagt ambisjon om å utvikle oss.