Forbruk av utstyr


Som idrettslag har vi et høyt forbruk av klær og utstyr gjennom A-laget, akademiet og Samfunnsavdelingen vår. Vi gjør flere grep for å redusere avtrykket, og kostnadene, dette medfører. Et utvalg av disse følger her:

  • Vi deltok på Gjenbruksmarkedet arrangert av Gjenbruksuka i september 2021. Her ryddet vi frem gammelt tøy – fra innsamling hos A-lagsgutta til spillershortser fra tiår tilbake – på Aspmyra, og solgte tøy til inntekt for Ubuntu-akademiet i Sør-Afrika. 
  • Alle spillerdraktene til A-laget i 2021, og alle nybestilte drakter til akademiet og samfunnsavdelingen samme år, var produsert i 100% resirkulert materiale. Denne praksis videreføres i 2022, og vil også inkludere reisetøy.
  • Fulle draktsett, samt overskuddstøy, gjenbrukes av flere lag i samfunnsavdelingen og akademiet over flere år. Dette sparer både produksjonskostnad og miljø. Det er likevel behov for å bestille nye draktsett med jevne mellomrom. Klubben har som ambisjon å videreføre praksis med gjenbruk, og redusere behov for innkjøp. 
  • Akademiet og samfunnsavdelingens lag bruker samme draktsett over flere år. 
  • Ubrukte drakter, treningstøy o.l. fra A-lagets stall selges i nettbutikken påfølgende år, evt. doneres dette til Glimtvis eller veldedige formål.