Granulat

Granulat fra kunstgressbaner er store kilder til utslipp av mikroplast i naturen. Ifølge Miljødirektoratet, er det «anslått at gummigranulat, kunstgress og annet fallunderlag fører til et årlig utslipp av mikroplast på omtrent 6000 tonn.»

Kunstgressbanen på Aspmyra stadion eies av Bodø kommune og driftes av Bodø Spektrum. Følgende tiltak gjøres i dag:

  • Ved snøbrøyting samles granulat opp og plasseres tilbake på banen igjen
  • Oppsamlingsrister i avløpene stopper det som likevel havner der