Reduksjon av miljøavtrykk

FK Bodø/Glimt er en organisasjon som har betydelig størrelse og påvirkningskraft lokalt og regionalt. Vi jobber derfor med store og små tiltak som reduserer avtrykket vårt, og er alltid på jakt etter flere gode handlinger vi kan gjennomføre.

Følgende andre tiltak ble gjennomført i 2021:

  • Ingen innkjøp av engangsartikler i plast, som sugerør, bestikk, kopper o.l
  • Ingen innkjøp eller utdeling av «give aways» uten nøye vurdert bruksverdi
  • Etablering av rutiner for innkjøp, sortering og leverandørkrav i HMS-håndbok
  • God dialog med Insider Facility Solutions på matinnkjøp og matsvinn i Aspmyra Sportsbar. Videreført fokus på kortreist mat, mindre kjøtt og mindre matavfall gjennom oppdaterte rutiner.
  • Etablering av TooGoodToGo-tilbud for restmat etter kamparrangement på Aspmyra Stadion.
  • Markedsavdelingen innførte «Action Now»-løfter i alle partneravtaler, hvor partnere forpliktet seg til valgte handlinger gjennom året med ambisjon om å bidra til å inspirere til mer bærekraftig atferd blant sine ansatte på jobb. Flere bedrifter valgte sykle-til-jobben-aksjoner i løpet av 2021. Andre populære tiltak var sertifisering av bedrift/produkter og etablering av kildesorteringsløsninger.