Samfunnsansvar


For et mer helhetlig blikk inn i arbeidet vi gjør rundt samfunnsdimensjonen i bærekraft, henvises det til beretningen levert av Samfunnsavdelingen. Her inngår bl.a. barne- og ungdomsfotballen, oldboys, Glimtvis, Stjerneligalag, samarbeid med veldedige organisasjoner m.m. Under finner du punkter som ikke inngår direkte i Samfunnsavdelingens arbeid, men som utfyller vår forpliktelse til å ta et ansvar utover fotballen. 

Samarbeid med HELT MED

HELT MED er en stiftelse som arbeider for å inkludere personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidslivet. Gjennom denne stiftelsen har klubben i 2021 fått en ny ansatt tilknyttet Glimt-shop som hjelper i butikken med å ønske velkommen og selge til kunder samt å pakke varer. Samarbeidet med HELT MED har ført til så mye positivitet for både ansatt og klubb, at vi i 2022 ønsker å ansette en til person gjennom stiftelsen. Utlysningen til denne stillingen, som skal jobbe sammen med kokken vår for å tilberede mat til A-laget og holde orden på Sportsbaren vår, ligger ute allerede.

Deltakelse i forskningsprosjektet «Gode samskapte Byliv»

Alle land, inkludert Norge, undertegnet i 2015 FNs 17 bærekraftsmål. For å oppnå disse bærekraftsmålene er særlig to faktorer sentrale – at de arbeides med på lokalt, og at det skjer i samskaping mellom offentlige og private aktører. I forskningsprosjektet «Gode samskapte Byliv» ser vi på hvordan samskaping fungerer i praksis her i Bodø og Nordland, og da spesifikt knyttet til sosial bærekraft. I prosjektet ser vi blant annet på hva som fremmer og hemmer dette arbeidet med utgangspunkt i tre sentrale lokale initiativ: 1) «Det gode liv» med Bodø kommune og Nordland fylke som primus motor, 2) «Action Now» forankret i Bodø/Glimt og 3) «Omatt Gjenbruksverksted» med Bodø Røde Kors som opphav. Disse initiativene har alle potensiale til å sette Bodø og Nordland på kartet i forhold til samskaping og bærekraftsarbeid, både nasjonalt og internasjonalt og bli eksempler til etterfølgelse.

Prosjektet er et innovasjonsprosjekt i offentlig forvaltning finansiert av Regionalt Forskningsfond 2021-2023 ledet av Bodø kommune/Nordland fylkeskommune med forskere fra Nord universitet og Nordlandsforskning, samt personer i de tre læringsnettverkene over.

Akademiets frivilligarbeid

Akademiet har hatt to prosjekter tilknyttet den sosiale dimensjonen i bærekraft i 2021. De har arrangert partnercup’en og samlet inn over 100 000,- til årets TV-aksjon, hvor pengene gikk til Plan Norges arbeid mot barneekteskap. I tillegg har en aldersgruppe vært frivillig for Kirkens Bymisjon på Skattkammeret på Mørkved. Vi takker alle foreldre/foresatte som har gjort dette mulig for deres innsats, samt både spillere og trenere på akademiet som tar et samfunnsansvar for folk rundt seg gjennom sine handlinger – både lokalt og globalt.