Styrets årsberetning


2021 var en innholdsrik sesong hvor klubben tok flere sportslige og administrative steg. Under styrets beretning finner man mer informasjon om status i klubben når det kommer til
administrasjonen, økonomi, status i markedsavdelingen, Action Now med mer.

Det har blitt tatt store steg, både sportslig og administrativt. Vi er tro mot verdiene våre, men tør likevel å
tenke nytt. Vi ønsker også å ta ytterligere steg i årene som kommer.