Arrangement


2021-sesongen kan deles i to; Eliteserien og Europaspill. Som i 2020 var felles for begge turneringene usikkerheten som lå inn mot seriestart da Covid-19 preget bort imot alt klubben jobbet med. 

Eliteserien:

Etter 2020-sesongen var hele organisasjonen godt rustet til å håndtere utfordringen Covid-19 medførte. Innledningen til Eliteseriesesongen var igjen preget av mye usikkerhet knyttet til hvordan sesongen ville utspille seg. Det kom kontrabeskjeder og nye protokoller å forholde seg til ukentlig, noe som gjorde oppladningen til årets Eliteseriesesong usikker. Det ble i den forbindelse gjort en stor innsats på kryss av avdelingene i klubben, hvor vi igjen føler at vi etablerte en god kontroll på kamparrangementene smittevernfaglig.

På tross av all usikkerhet rundt situasjonen oppleves det som vi hadde kontroll, og hele tiden tilpasset oss de endringer som dukket opp. Vi fikk også satt et godt kampapparat hvor retningslinjene ble fulgt til punkt og prikke, og vi er svært glad for gode tilbakemeldinger fra NFF, og det faktum at det ikke har vært smittespredning i forbindelse med kampene våre på Aspmyra. Som resten av klubben ønsker vi å utvikle oss, og i så måte kamparrangementene. Vi har kontinuerlig jobbet for å bedre publikumsopplevelsen på Aspmyra, og sammen har vi igjen utfordret det tradisjonelle hva gjelder kamparrangementer i Fotball-Norge. 

Europa:

Vi fikk igjen oppleve å spille kvalifiseringskamper til Europa på Aspmyra. Denne gangen tok vi oss videre til gruppespill i UEFA Europa Conference League. Dette har vært en svært lærerik opplevelse for klubben, hvor vi til tider måtte låse av hele Aspmyra for alle andre enn de som strengt tatt måtte være der, samt UEFA. Kravene som er satt til å spille Europa har vært krevende å få oversikt over, og før vi kunne spille gruppespill var det flere oppgraderinger som måtte gjøres på Aspmyra stadion. Det har vært et omfattende stykke arbeid å balansere de økte kravene til UEFA gjennom turneringen, samtidig som vi parallelt har søk dispensasjoner hos UEFA knyttet opp mot publikumsrelaterte minstekrav med bakgrunn i den usikre covid-situasjonen vi har stått i. Det var noe utfordrende å balansere de grunnleggende kravene UEFA har for spill i turneringen, med “Return To Play Protocol”, som baserer seg på gjennomføring av hjemme- og bortekamper under Covid-19. Det har vært en stor utfordring å arrangere kamper av denne størrelsen høst- og vinterstid på Aspmyra. Kompetansen internt i klubben har økt markant gjennom arbeidet med å arrangere topp Europeiske fotballkamper, både på hjemme- og bortebane. Vi tar med oss mye god lærdom fra spill i Europa og samarbeid med UEFA og motstanderlag når vi nå vender blikket inn i 2022 og kampene som ligger foran oss.

Gjennomførte kamparrangementer: 

15 hjemmekamper Eliteserien

7 hjemmekamper i Europa 

7 bortekamper i Europa

Ut over dette var vi så heldig at vi fikk planlegge feiring av seriegull i samarbeid med Bodø Kommune og Sparebank1 Nord-Norge. 

Aspmyra Stadion:

Som en konsekvens av de gode prestasjonene på banene har vi vært nødt til å gjøre utbedringer flere plasser på stadion både for å bedre publikumsopplevelsen og for å innfri krav fra UEFA. Før sesongstart oppgraderte vi setene på LNS-tribunen og SNN-tribunen. For å bedre opplevelsen for hjemme- og bortesupportere utbedret vi både J-feltet og C-feltet med nye «safe-standing» seksjoner. I løpet av juni bygget vi Byen-tribunen i vest og i august monterte vi nye stoler på Havet-tribunen. 

I tillegg til dette har vi bygget ut med flere medieposisjoner på SNN-tribunen i tråd med UEFA sitt regelverk. Ut over dette har vi bedret infrastrukturen i øst og vest for å tilfredsstille kravene til toalettfasiliteter, kiosker, adgangssystem (vendekors) samt nye strukturer for å skille borteseksjonen fra de ordinære feltene på Havet-tribunen.  

Takk til alle som har lagt ned en stor innsats for at 2021 ble et fantastisk år!