Strategi og styringssignaler


Det har i perioden fra 11. mars 2021 til 14. mars 2022 vært avholdt 12 protokollerte styremøter. Daglig leder Frode Thomassen har deltatt fast i styremøtene, mens øvrige ansatte har møtt etter behov. Det har påny vært et historisk godt år for klubben, men også arbeidskrevende både sportslig, organisatorisk og økonomisk. Situasjonen omkring Covid-19 pandemien har samtidig gitt klubben store utfordringer på en rekke områder. Styret har i tillegg til de ordinære styremøtene møttes ved hjemmekampene, samt kommunisert via mail og telefon.

Virksomheten drives med utgangspunkt i Bodø kommune, men klubben har et regionalt oppdrag i Nordland. Gjennom å være den ledende fotballklubben i vår region har vi et særlig ansvar for å bistå og bidra til positiv utvikling av fotballen i landsdelen. I dette ligger et naturlig og sterkt behov for høy fotballfaglig kvalitet i alt vi gjør, men også at vi deler kunnskap og kompetanse med andre fotballklubber i regionen. Vi skal være en viktig leverandør av fotballrelaterte tjenester og være en inspirasjon til fotballivet lokalt, regionalt og nasjonalt.

Det har vært et fantastisk år for FK Bodø/Glimt med seriemesterskap for andre året på rad, avansement i UECL (Conference League) og klubben er fortsatt med i NM-cupen. Klubben har igjen levert en sesong som vil stå med gullskrift i historiebøkene. Samtidig har det vært et spesielt og krevende år med bakgrunn i Covid-19 situasjonen i Norge og resten av verden. Dette har naturlig nok preget både samfunnet rundt oss og klubbens virksomhet. Styret er svært imponert over den viljen og evnen klubbens sponsorer, publikum, ansatte, frivillige dugnadsarbeidere og øvrige samarbeidspartnere har hatt til å støtte og bidra til klubbens arbeid i 2021.

Det har vært en svært aktivt år, og det har vært jobbet iherdig og godt for å videreutvikle klubben og samtidig ha realistiske forventinger til å innfri klubbens overordnede og ambisiøse målsettinger over tid.