Sport


FK Bodø/Glimt har sin kjernevirksomhet i fotballaktivitet, og helt sentrale grunnpilarer i vårtarbeid er knyttet til:

  1. Sammensetting av spillerstall og arbeidet med spillerlogistikk
  2. Kvalitet i treningsprosessene.

I løpet av 3-4 siste årene har klubben vesentlig styrket bemanning og tilførsel av kompetanse i organisasjonen. Styret har sett dette som en svært viktig del av byggingen av klubben. Dette både for å kunne arbeide mer målrettet og systematisk med spillerlogistikk, men også for å kunne optimalisere arbeidet med å ta ut det individuelle potensiale i spillergruppene (både i A-laget og i akademiet) og sikre nødvendig kvalitet i sportslige arbeidsprosesser. Klubben er i dagblitt en av de beste utviklingsmiljøene i landet.

Styret er av den oppfatning at klubbens arbeid med å være en stabil eliteserieklubb og et avlandets beste akademier krever innsats, kvalitet og eliteseriestandard på alle sentrale arbeidsområder, og at dette må reflekteres i måten vi bygger klubben videre inn i fremtiden. Klubbens ambisjoner og styringsdokumenter skal gi retning, slik at de danner rammene for innhold og utvikling av klubbens daglige drift. Det er imidlertid viktig at dette skjer innenfor forsvarlig økonomiske rammer og at klubben har god økonomistyring. Klubbens styre og administrasjon har gjennom 2020 vært opptatt av å ha en underliggende forsvarlig og bærekraftig drift, men samtidig gi kraft og retning til en nødvendig videreutvikling av klubben. Dette for å gi klubben har best mulig forutsetninger for ytterligere sportslig suksess i årenefremover.

NÆRMERE OM FOTBALLAKTIVITETEN I 2021

Klubben har valgt å ta ned resultatfokus, og da med en definert resultatmålsetting, og etablerteet tydelig fokus på prestasjoner, utvikling, kvalitet og intensitet i treningshverdagen. De siste 3årene

har klubben hatt en eventyrlig sportslig utvikling. Erfaringene fra 2018 ble brukt til å videreutvikle egen spillestil, noe som gav positiv effekt i 2019, og hvor A-laget den gang leverte en historisk god sesong med 2. plass i serien. I 2020 tok vi ytterligere steg, og drømmen om å bli seriemester i norsk fotball ble realisert. Et år som for alltid vil bli husket, og hvor klubben spilte seg inn i mange hjerter både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Denne suksessen er tatt til nyehøyder i 2021, og klubben ble på ny seriemester, gruppespill i UECL, videre avansement og skal iløpet av kommende uker spille for å kvalifisere seg til turneringens kvartfinale og klubben er fortsatt med i NM-cupen.


Siden årsmøtet i 2021 har følgende A-lags spillere skiftet klubb;

Erik Botheim, Axel Lindahl, Patrick Berg, Fredrik Andre Bjørkan, Mathias Kait, Tomas Rataj,
Marius Lode, Vegard Moberg, Elias Hoff Melkersen, Runar Hauge, Pernambuco, Kasper Junker og
Aleksander Foosnæs. Vi takker dem for deres innsats og tid i klubben, og ønsker dem lykke til videre.

Når det kommer til statistikk rundt distribuert spilletid kan følgende statistikk legges frem:

Distribuert spilletidProsent
Klubbutviklede spillere25%
Forbundsutviklede spillere56%
Fri spillere (utenlandske spillere)19%
Lokalt utviklede spillere U2314%
Nord-Norsk profil26%
Notis til oversikten: Noen spillere går inn i flere kategorier (for eksempel Nord-Norsk profil og Lokalt utviklede U23).

Styret vil videre takke Kjetil Knutsen, Morten Kalvenes, Aasmund Bjørkan, Jonas Kolstad, spillere og øvrige støtteapparat for den svært gode innsatsen i 2021. Det å ta et nytt gull i Eliteserien er en svært sterk og historisk prestasjon, og som har gitt begeistring og entusiasme rundt klubben.Det er etablert en svært god plattform for å utvikle klubben videre i 2022.

Styret er videre svært fornøyd med at man i tiden fra forrige årsmøte har gjennomførtsalg av spillere, som viser at klubben utvikler spillere som blir attraktive for andreklubber, og at finansieringsmodellen omkring spillersalg virker å fungere på en godmåte. Dette krever en definert og målrettet salgsstrategi. Klubben og Nordlandsglimt har gjennom salg av spillere gitt et inntektsgrunnlag, som har gitt god økonomisk effekt for 2021, og samtidig trygget driften for 2022 og årene som kommer. Videre er det slik at klubben har flere tidligere spillere, som selges mellom andre klubber, hvor vi mottar inntekter i form av solidaritetsmidler. Styret ser det somsvært viktig at dette gode arbeidet videreføres de kommende årene.

Styret er også glad for å se at det gode arbeidet som har vært gjort over flere år også gir segutslag i antall spillere som representerer Norge på ulike landslag:

  • A-landslag: Patrick Berg, Marius Lode, Fredrik Andre Bjørkan, Erik Botheim og Ola Solbakken
  • Russland A: Nikita Haikin
  • Island A: Alfons Sampstedt
  • U21: Fredrik Andre Bjørkan, Erik Botheim og Elias Hagen
  • U20: Lasse Nordås, Joel Mwuka og Elias Hoff Melkersen
  • U18: Brynjar Johnsplass
  • U17: Mats Pedersen og Magnus Brondbø
  • U16: August Sølberg, Isak Hammadou, Sturla Sagatun-Kristiansson and Aleksander Degerstrøm (training camp)

I tillegg deltok Isak Sjong, Mathias Blix Olsen og Kristian Birkelund på Statoil Talentleir i Porsgrunn.

I årsberetningen er det viktig for styret å få uttrykke tilfredshet med det arbeid som gjøres i Glimt-akademiet. Selv om arbeidet i Akademiet har hatt vanskelig arbeidsforhold som følge av korona-pandemien har det vært arbeidet svært godt innenfor de rammebetingelser somer gitt. I de siste månedene har vi imidlertid hatt relativt stor turnover og gjennom våren skal det også gjennomføres prosesser med tanke fremtidig utvikling og innretning. Klubbensposisjon og ambisjoner har endret seg fra 2017, og det er etter styrets vurdering da også naturlig og nødvendig å tilpasse akademiets fremtidige innretning og historie.

Styret er av den oppfatning at klubben på en god måte har klart opprettholde arbeidet iakademiet på en tilfredsstillende måte i løpet av 2021. Det er styrets klare vurdering at det å utvikle en fotballspiller må ses i et 5-10 års perspektiv. Oppbyggingen av dagens akademi startet med de første heltids ansatte spillerutviklerne i 2011, og deretter med en gradvis oppbygging, før akademiklassifiseringene i 2017, justeringer av regelverket før akademiklassifiseringen i 2019, ga nye rammebetingelser og behov for ytterligere satsing. Ved inngangen til 2022 har klubben et spillerutviklingsapparat som er tilpasset klubbens ambisjoner, men er samtidig sårbar i forhold til spillerutviklernes attraktivitet i en nasjonal sammenheng.

I løpet av 2021 og tidlig 2022 har noen av klubbens spillerutviklere avsluttet sitt arbeidsforhold. Dette gjelder Robin Bergfald og Olav Øverli som har gjort et godt arbeid i klubben den tiden de har vært her, og styret ønsker å takke dem for sin innsats.

Styret ønsker også å få fremheve det gode arbeidet som gjøres i barne- og ungdomsavdelingen. Det har i løpet av 2021 blitt lagt ned mye godt arbeid for å sikre og bidra til at FK Bodø/Glimt er et godt sted å være for våre medlemmer, trenere og frivillige.

Fotballprestasjonen til alle lagene i klubben er et resultat av kvaliteten på trenere, spillerne og samspillet mellom dem. Alt klubben gjør for å bedre prestasjonsutviklingen er rettet mot å optimalisere spiller- og lagutvikling samt de strukturer, systemer og kulturer som påvirker disse prosessene. Vi er av den oppfatning av at den sportslige driften i klubben som helhet blir stadigbedre. Suksesskriteriet er nå å ta vare på det som er gjort rett, korrigere det som er gjort feil ogha full fokus på det arbeid som vil bidra til at vi når våre sportslige målsettinger.

For ytterligere og nærmere om klubbens aktivitet viser styret til egne beretninger for A-laget, Utviklingsavdelingen, Barne- og Ungdomsavdelingen, Old boys og dommergruppen.