Marked og salg


Ved utgangen av 2020 bestod markedsavdelingen i FK Bodø/Glimt av Tom Steffensen (leder marked og salg), Benedicte Halvorsen (markeds- og salgskoordinator), Runar Berg (markeds- og salgsmedarbeider), Markus Fodstad (markeds- og salgsmedarbeider), Regine Boym (markedsansvarlig digitale medier) og Niklas Aune Johnsen (innholdsprodusent).

Mot slutten av 2020 kom Tom inn som erstatter for tidligere leder for marked og salg, mens Markus og Niklas kom inn i nyopprettede stillinger. En bevisst og styrket satsing på avdelingen fra klubbens side for å øke kvaliteten på våre produkter, synliggjøre klubben på flere og nye flater, samt gi oss muligheten til å nå ut til enda flere partnere både i og utenfor egen by.

En rekke nye partnere kom inn i 2020 og flere av partnerskapene hadde sterk tilknytning til Action Now og FNs bærekraftsmål