Marked og partnerskap


I 2020 landet vi flere nye langsiktige partneravtaler, i tillegg videreføring av eksisterende avtaler. Vi jobber hele tiden med å øke relevansen i partnerskapene vi inngår. Særlig har Action Now-programmet vårt hatt stor betydning for måten vi som klubb kan snakke om, og vise til hvordan vi er mer enn en fotballklubb. En klubb hvor fotballen alltid vil være vår kjernevirksomhet, men hvor vi har og tar en tydelig rolle også utover det. Vi er helt sikre på at vårt engasjement rundt FNs bærekraftsmål gjennom vårt Action Now-program har økt vår relevans for partnere betydelig. I alle partneravtaler vi inngår forplikter vi oss til å jobbe videre med vårt bærekraftsengasjement, og partner forplikter seg til å gi oss et Action Now-løfte. Et løfte om en konkret handling eller konkrete grep de som vår partner skal gjøre.

Mot slutten av året lanserte vi #actionnow14-nettverket – et nettverk som skal jobbe med bærekraft i sjømatnæringen. Dette nettverket vil synliggjøres på drakten vår, hvor symbolet til FNs bærekraftsmål nummer 14 «Livet i havet» erstatter laks.no på halsen. Målet vårt er å samle aktører fra hele sjømatnæringen til sammen å jobbe med en mer bærekraftig utvikling av sjømatnæringen i stort. Vår ambisjon er at dette er det første av flere mer bransjespesifikke bærekraftsnettverk, hvor det andre vil bli lansert i løpet av 2021.

VINN-nettverket hadde også i 2020 fine møter og treffpunkt, selv om flere av disse måtte skje digitalt. Også i VINN-treffene ble bærekraft løftet høyt på dagsorden, et konsept vi vil utvikle videre i 2021. Pandemien utfordret oss i forhold til vår leveranse i Sportsbaren, men vi har fått gode tilbakemeldinger på det som ble levert – i henhold til de gjeldende restriksjoner gjennom året som var.

Til tross for et utfordrende pandemi-år, som har påvirket mange av våre gode samarbeidspartnere – noen betydelig hardere enn andre, klarte vi å øke våre partnerinntekter sammenlignet med året før. Markedsavdelingen ønsker å takke våre partnere – både de som har vært med oss lenge, og de som har kommet til i løpet av året.

I løpet av 2020 sluttet vår tidligere leder for Marked og komunikasjon, Jannike Ramsvik. Styret og klubben vil rette en stor takk for alt det gode arbeidet hun har gjort i sin tid i FK Bodø/Glimt.