Action Now


Bodø/Glimts posisjon lokalt og regionalt gir oss flere roller – både med syn på fotball, som alltid vil være vårt kjerneprodukt, og miljøet rundt oss. Vi har en plass i folks hjerter, som vi må bruke med omhu. Siden 2019 har vi derfor satt dette ansvaret i system, og startet arbeidet for ei bærekraftig fremtid. Dette arbeidet faller inn under programmet Action Now. Klubben tilgjengeliggjør sine digitale flater og kamparena for de gode historier.

Action Now er en møteplass og en kommunikasjonsplattform for fremtidens bærekraftige løsninger. Programmet tar inspirasjon fra FNs bærekraftsmål, og uttrykker vår forpliktelse til å bidra positivt til utviklingen av vårt eksterne og interne miljø: fra akademi og barn og ungdom, til a-lag, og til administrasjon. Våre mål er å spre kunnskap om FNs bærekraftsmål, inspirere lokalsamfunnet, og å oppfordre til faktisk handling.

I tillegg til å kommunisere eksterne historier, tar vi egne grep. Det er viktig for oss i Bodø/Glimt at vi er troverdige i det vi gjør. Vi ser bærekraft etter den tredelte bunnlinja: miljø, samfunn og økonomi, og søker å utvikle vårt arbeid innenfor hver linje. I 2019 valgte vi følgende bærekraftsmål, som ble solidifisert gjennom 2020.

Vårt arbeid med egne bærekraftsmål ble påvirket av covid-19, og flere ting kunne ikke gjennomføres. For eksempel holdt vi ikke bruktmarked, eller oppfordret til å ta kollektivtransport til kamp. Andre mål nådde vi. Klubben startet jentelag for 6-åringer, fikk flere bærekraftsambassadører, fortsatte arbeidet med å fremme samarbeid og utvikle nettverk, godtok ikke give-aways rundt eget kamparrangement, og startet gode prosjekter for minimere ulikheten i lokalsamfunnet.

Gjennom 2020 har vi inspirert flere klubber nasjonalt og internasjonalt til å utvikle sitt eget Action Now-program som passer sine egne lokale forutsetninger. Odds Ballklubb, Aalesunds Fotballklubb og Kristiansund Ballklubb har allerede startet sine program, og flere er på vei. Vi har presentert Action Now for World Economic Forum i Davos, og for FN flere ganger. Action Now-programmet bidrar til at klubben får et positivt omdømme som omhandler mer enn de sportslige resultater. Klubben får delta i større prosesser rundt samfunns- og byutvikling. Dette er vi veldig stolte av, og har ambisjoner om å ta ytterligere steg i 2021.